Leczenie udaru mózgu przez neurologa

Leczenie udaru mózgu przez neurologa

Co to jest udar mózgu?

Wyróżniamy dwa rodzaje udaru mózgu:

1. udar niedokrwienny,
2. udar krwotoczny.

Jak można wywnioskować z nazwy udar niedokrwienny, to niedokrwienie pewnego obszaru mózgu, na skutek zwężenia bądź niedrożności tętnic, takich jak domózgowe czy też wewnątrzmózgowe, którego powodem może być zator.
Z kolei udar krwotoczny powstaje na skutek krwotoku śródmózgowego lub podpajęczynówkowego. Ww. krwotok najczęściej jest wywołany pęknięciem tętniaka lub pęknięciem zmiany na ścianie naczynia.
Statystycznie 85 procent udarów to udary niedokrwienne.

Objawy udaru.

Udar mózgu jest stanem zagrożenia życia. Ważne jest, aby nie zbagatelizować jego objawów i jak najszybciej znaleźć się w szpitalu.

Do wczesnych objawów udaru należą:

– niedowład jednej połowy ciała,
– drętwienie połowiczne, np. lewej ręki,
– zaburzenia mowy, bełkot,
– zawroty i silne bóle głowy,
– problemy z widzeniem, najczęściej jedno oko traci ostrość widzenia.

Przebieg leczenia.

Najważniejsza jest szybko i prawidłowo przeprowadzona diagnoza. W tym celu wykonywana jest tomografia komputerowa pozwalająca określić, jakiego rodzaju jest to udar. Lekarz neurolog po zdiagnozowaniu chorego ustala przebieg leczenia. Skonsultuj i skontaktuj się z Przemysławem Rychterem – neurologiem z Warszawy.
W sytuacji, gdy jest to udar krwotoczny, niestety nie ma zbyt wielu metod leczenia, lecz w przypadku udaru niedokrwiennego chory ma duże szanse na wyleczenie, pod warunkiem, że szybko znajdzie się pod opieką lekarską.
Aktualnie najskuteczniejszą i najnowocześniejszą metodą leczenia udaru niedokrwiennego jest aplikowanie leków trombolitycznych. Dzięki ich stosowaniu skrzepy, wywołujące zator a w konsekwencji niedokrwienie mózgu zostają rozpuszczone. Najistotniejsze jest szybkie wdrożenie tych leków. Rzadziej stosuje się usunięcie skrzepu, np. w sytuacjach, gdy są przeciwwskazania do leczenia lekami trombolitycznymi, np. wysokie ciśnienie tętnicze, niedawno przebyty zawał serca lub leczenie lekami przeciwzakrzepowymi.

W przypadku udaru krwotocznego, gdy są widoczne duże krwiaki przeprowadzana jest operacja. Małe krwiaki leczy się zachowawczo za pomocą leków zmniejszających obrzęk mózgu oraz leków na nadciśnienie tętnicze.

Lekarz neurolog w dalszym etapie leczenia kieruje pacjenta na rehabilitację, po to, aby poprzez odpowiednie ćwiczenia zminimalizować skutki udaru i przywrócić sprawność pacjenta.

Dodaj komentarz